Tiếng Việt

3 LỖI LỚN NHẤT TRƯỚC KHI ĐỔ XI MĂNG

Lỗi thứ nhất: Người ta không đặt nền dưới tấm bê tông, mà đổ trên đất không
Đất có đặc điểm co ngót cho nên đổ xi măng ở trên hầu hết những loại đất khong sẽ không có bền. STEHR CONCRETE đặt nền driveway hay patio phủ baserock trước, và đầm đất và baserock để bảo đảm một sản phẩm bền chặt và có chất lượng cao.

Lỗi thứ 2: người ta không tính toán đến thoát nước
Ở STEHR CONCRETE, chúng tôi luôn luôn thiết kế mỗi driveway hay patio một độ dốc vừa phải để dễ dàng thoát nước ra ngoài.

Lỗi thứ 3: người ta không tính toán đến chất lượng xi măng
Ở STEHR CONCRETE chúng tôi dùng xi măng với chất lượng cao và đúng độ dày để tấm bê tông của quý khách bền hơn.

%d bloggers like this: